Lựa chọn gói giải pháp phù hợp với bạn

Hệ thống báo giá đơn giản của chúng tôi được thiết kế để phù hợp với nhu cầu của bạn. Bạn có thể chấm dứt bất kỳ lúc nào nếu gói giải pháp đơn giản không giúp bạn phát triển

Tính năng • # người dùng
 • # giao dịch hàng tháng
 • # danh bạ kinh doanh
 • # sản phẩm
 • # báo cáo kế toán
 • Hóa đơn bán hàng
 • Theo dõi chi phí
 • Tài khoản phải thu
 • Đơn bán hàng & Đơn đặt hàng
 • Tài khoản phải trả
 • Bút toán nhật ký
 • Sổ cái
 • API
 • Tiền số*
 • Quản lý hàng tồn kho
 • Định giá chi phí
 • Quản lý dự án
 • Chấm công
 • Trao đổi trực tuyến
 • Tất cả các tính năng mới và sắp được cập nhật*

Start-It-Up

1.99USD/tháng

 • 1
 • 30
 • 20
 • 10
 • 4

Corporation

Đặc biệt!

 • 10
 • Unlimited
 • Unlimited
 • Unlimited
 • Unlimited

*Phụ thuộc vào mức độ phát triển trong tương lai

Bạn có thể tải xuống để lưu trữ và sử dụng toàn bộ dữ liệu bạn nhập trong quá trình dùng thử.

Tất cả các tính năng sau chỉ với một mức giá duy nhất