เลิกเสียเวลาติดดามเงินค้างรับสักที

Pymlo ร่วมมือกับ PayPal เพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถรับเงินได้เร็วขึ้น
พูดถึงเรื่องการเงิน สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กคือ การควบคุมกระแสเงินสด และการรับชำระเงินด้วยประสิทธิ์ภาพ Pymlo ช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ดี!

ออกใบแจ้งหนี้โดย Pymlo
รับชำระได้ทันที

โดยเฉลี่ยใบแจ้งหนี้ที่มีตัวเลือกให้ชำระเงินด้วย PayPal หรือบัตรเครดิต จะได้รับเงินเร็วกว่าถึง 4 เท่า!

อัตราพิเศษสำหรับผู้ใช้ Pymlo

ใช่ คุณสามารถตั้งค่าบัญชี PayPal และรับเงินเองก็ได้...
แต่คุณจะไม่ได้รับอัตราพิเศษของเราสำหรับผู้ใช้ที่รับชำระเงินในประเทศและระหว่างประเทศผ่าน Pymlo!
ไม่ไช่แค่ปรับปรุงประสิทธิภาพ เรายังจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของคุณ!