งบแสดงฐานะการเงิน
ธันวาคม 20, 2017
3 ปัญหาหลักๆที่มักเจอในการทำบัญชีธุรกิจ
กุมภาพันธ์ 26, 2018
Show all

ระบบสินค้าคงคลังมีความสำคัญต่อธุรกิจอย่างไร

สินค้าคงคลัง (Inventory) ก็คือ

โปรแกรมที่ใช้จัดการสินค้าแบบสมัยใหม่ โดยนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ ให้เข้ากับการจัดการสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นการบันทึกรายการที่เก็บวัสดุหรือสินค้าที่อยู่ในกระบวนการผลิต ทั้งก่อนการผลิต ระหว่างการผลิต จนไปถึงการผลิตโดยสมบูรณ์แล้ว เพื่อไม่ให้การดำเนินธุรกิจขาดตอน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีระบบจัดการสินค้าคงคลังที่ดี ซึ่งเป็นตัวกำหนดความเป็นไปของกิจการ ว่าจะมีผลกำไรหรือขาดทุนมากน้อยเพียงใด เป็นการลดต้นทุนและเพิ่มกำไรให้กับกิจการได้ ทั้งนี้สามารถย้อนดูประวัติ ปัจจุบัน และอนาคตได้ เพื่อให้เจ้าของกิจการได้มองเห็น และวางแผนต่อไปได้ การเช็คสินค้าคงคลังโดยทั่วไปจะมีพนักงานประจำคอยบันทึกรายการเข้าออกของสินค้าต่างๆ ยิ่งมีโปรแกมสินค้าคงคลังแบบนี้เกิดขึ้นยิ่งทำให้ง่าย สะดวกต่อการเช็คสินค้าคงคลังและประมวลผลแบบแม่นยำ ซึ่งเจ้าของกิจการก็สามารถเรียกดูข้อมูลเหล่านี้ได้ทันทีเมื่อเชื่อมต่อกันบนอินเทอร์เน็ต


สินค้าคงคลัง คือ สินค้าหรือทรัพยากรที่กิจการเก็บไว้ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในอนาคต หรือสินค้า วัตถุที่ทางกิจการเก็บและรักษาไว้เพื่อประโยชน์ต่อไปในอนาคต เป็นการบริการที่เกี่ยวกับปริมาณ การเคลื่อนย้าย การจัดหา การจัดเก็บสินค้า การจ่ายสินค้าคงคลังนั้นมีจุดประสงค์หลักๆก็เพื่อเก็บสินค้าให้เพียงพอกับความต้องการตามต้นทุนที่เหมาะสม ด้วยการกำหนดปริมาณสินค้าคงคลังที่ต้องการจัดเก็บ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับปริมาณในการสั่งซื้อสินค้าครั้งละเท่าไร ในส่วนใหญ่คลังสินค้ามักจะเก็บสินค้าประเภท วัตถุดิบ สินค้าระหว่างการผลิต และสินค้าสำเร็จรูป เป็นต้น


ความสำคัญและประโยชน์ของโปรแกรมจัดการสินค้าคงคลัง

1.ช่วยแบ่งหมวดหมู่ของสินค้าแต่ละชนิดให้เป็นระบบ

2.ช่วยบริหารจัดการกับสินค้าในคลังโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ เพิ่มความสะดวกขึ้น

3.ช่วยเรื่องความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูล

4.ช่วยประมวลมูลค่าของสินค้า ประมวลผลส่วนกำไรและรายได้ของกิจการ

5.ช่วยให้รู้ถึงสถานะของสินค้า ขาด เหลือ หรือเกิน เป็นจำนวนเท่าใด

6.ช่วยให้เจ้าของกิจการได้เห็นจำนวนและปริมาณของสินค้าเพื่อการวางแผนสู่อนาคต


โปรแกรมจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory) นี้มีความจำเป็นต่อกิจการปัจจุบัน นิยมใช้อย่างแพร่หลายและมากขึ้น เพราะกิจการเหล่านี้ ต้องการความสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ และยังเป็นการป้องกันข้อมูลสินค้าได้เป็นอย่างดีอีกด้วย โปรแกรมเหล่านี้สามารถเชื่อมต่อกันได้ทางอินเทอร์เน็ตกับหลายผู้ใช้ทำให้ได้รับรู้ข้อมูลทันที


ดังนั้น ทางบริษัท Pymlo Cloud Accounting ได้สร้างระบบบัญชีที่สมบูรณ์ครบถ้วนที่ออกแบบมาเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจของคุณสะดวกรวดเร็วและง่ายขึ้นในการจัดการสินค้าในคงคลัง


บทความนี้เยี่ยมมากเลย!

อยากทำบัญชีให้เรียบร้อยกว่าเดิมมั้ย? PYMLO ช่วยคุณจัดการบัญชีธุรกิจอย่างง่ายและรวดเร็ว

Comments are closed.